Издателска дейност

Издания на ББИА
knigi1.jpg
 
 
Издателската продукция подпомага постигането на целите, отразени в Устава и Програмите на ББИА, като попълва липси в професионалното знание и подпомага останалите дейности по изграждането на капацитет на асоциацията и достатъчен експертен потенциал за устойчивото развитие на библиотечния сектор.
 
Желаещите да получат някое от изданията, могат да направят заявка
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България