Бюлетин 1 / 1990-1991 Печат

Съдържание

І част

Ръководни органи на СБИР

Вести от СБИР

Изградени Регионални дружества

Колективни членове

Спомоществуватели

ІІ част

В защита на професията

ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
Регионално дружество - Софийски окръг. Проведена дискусия на тема "Промените в обществото и в общобразователните библиотеки". А. Динева, Г. Йорданов

Съюз на библиотечните работници в община Казанлък. Сия Ибришимова, Анна Кожухарова

ДЕЙНОСТ НА КЛУБОВЕТЕ И СЕКЦИИТЕ
Цели и задачи на Клуба на библиографа към СБИР. Предложение от Кремена Зотова, Н. Тотоманова, Т. Дерменджиева

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

КОНСУЛТАЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ