Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 1995 ПДФ Печат

Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Маргарита Парева, Савка Савова
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България и ENCYCLOPAEDIA BRITANICA.

Съдържание

Съюз на библиотечните и информационните работници

План за работата на СБИР (май 1994 - декември 1995)

Допълнителна информация за СБИР

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СБИР
Семинар "Библиотечното дело в чужбина"

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА СБИР
Регионално дружество - Хасково

НАШИ ДАРИТЕЛИ

СБИР ОРГАНИЗИРА
V Национална конференция на СБИР

Национална среща на тема "Училищните библиотеки - настояще и бъдеще"

Американският информационен център със съдействието на СБИР организира курсове по английски език за библиотекари

Фондация "Отворено общество" и СБИР организира работен семинар на тема "Комплектуване на фондовете"

Американският информационен център организира научна конференция на тема "Американски английски - изучаване и технологии"

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СБИР

МЕЖДУНАРОДЕН ЖИВОТ

ОБМЕН НА БИБЛИОТЕЧЕН ПЕРСОНАЛ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева