Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Бюлетин 2 / 1995 ПДФ Печат
Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Маргарита Парева, Савка Савова
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България.

Съдържание


"Библиотеките на бъдещето" - 61 Генерална конференция на ИФЛА

V Национална конференция на Съюза на библиотечните и информационните работници, 7 - 9 юни 1995 г., София

Възражение от библиотекарите, възпитаници на Държавния библиотекарски институт - София (срещу начинанието на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново за преквалификация на лица с висше и полувисше образование по специалността "Библиотекознание и библиография")

Мнение на Управителния съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници в България относно Възражение от библиотекарите, възпитаници на Държавния библиотекарски институт - София

Рабтно посещение в България на проф. Б Уулз, спецалист-библиотековед от Университета в Питсбърг - САЩ

Семинар на тема "Информационни технологии и влиянието им върху съвременната библиотека"

СБИР и НБКМ организират семинар на тема "Вътрешният книгообмен в условията на пазарната икономика"

VІ Национална конференция на ABIR (Асоциация на библиотекарите в областта на образованието в Румъния)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева