Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 1996 ПДФ Печат
Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България и Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Съдържание

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СБИР
Съвещание с председателите на регионалните дружества на СБИР, 29 февруари 1996 г., София

План за работата на СБИР, януари 1996 - декември 1996

Среща с Наталия Фьодоровна Чумакова, съветник на директора на ВИНИТИ

Национална програма "Опазване на библиотечните фондове"

ПРЕДСТОЯЩО
VІ Национална конференция на СБИР

Подготвя се Национална работна среща по проблемите на автоматизацията на библиотеките

Представяне на книгата "Виртуалната библиотека" на Карла Базили и Корадо Петенати

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО
Постановление № 19 от 31 януари 1996 г. за приемане на Наредба за статута и дейността на библиотеките и за взаимоотношенията в националната библиотечна мрежа

Наредба за статута и дейността на библиотеките и за взаимоотношенията в националната библиотечна мрежа

Коментар на Постановлението за библиотеките. Антоанета Гинина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Бази данни)
Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Централна техническа библиотека

Университетска библиотека

МЕЖДУНАРОДЕН ЖИВОТ
62 Генерална конференция на IFLA

Конкурс на Фондация "Отворено общество" - София и Регионалната библиотечна програма към Института "Отворено общество" в Будапеща за подкрепа на двама български участници в Третата международна конференция на тема "Библиотеки и библиотечни асоциации в преходния свят: нови технологии и нови форми на сътрудничество", 1 - 9 юни 1996, Ялта, Украйна

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева