Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
Бюлетин 2 / 1996 ПДФ Печат
Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Красимир Петков 
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" и фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България.

Съдържание

ІV КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ, 8 МАЙ 1996

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СБИР
Национална работна среща по проблемите на автоматизацията на библиотеките, 9 май 1996 - София

Заключителен документ на Националната работна среща по проблемите на автоматизацията на библиотеките

VІ Национална конференция "Библиотечни фондове - състояние, опазване и развитие"

Семинар "Новата философия на обслужването"

Среща на ръководството на Фондация "Отворено общество" с председателя на СБИР

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО
Постановление № 67 от 29 март 1996 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (ДВ, бр. 29, 1996 г.)(Само текста, отнасящ се за библиотеките)

Постановление № 165 на Министерския съвет от 9 юли 1996 година За изменение и допълнение на нормативни актове (ДВ, бр. 60, 1996 г.)(Само текста, отнасящ се за библиотеките)

Възражение на Съюза на библиотечните и информационните работници и директори на големи библиотеки във връзка с Постановление № 165...

Открито писмо от проф., д-р на фил. науки Ани Гергова - Ръководител на Катедра "Библиотекознание, научна информация, културна политика" на СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет относно Постановление № 165...

Постановление № 158 от 3 юли 1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса и износа на носители на информация по линия на участието на Република България в международния обмен на информация (ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г.)

Комитет по пощи и далекосъобщения. Заповед № РД - 09 - 179, София, 19.08.1996 г. (за освобождаване от заплащане на тарифи за вътрешни пощенски услуги на изходящия книгообмен)

МЕЖДУНАРОДЕН ЖИВОТ
Посещение на библиотекари от Украйна в нашата страна

Трета международна конференция "Крим 96". М. Капитанова

115-та годишна конференция на Американската библиотечна асоциация. А. Димчев

Проект на Европейския съюз за развитието на публичните библиотеки. Ваня Грашкина

Публичните библиотеки за ефективни и качествени услуги. Семинар, организиран от Финландската библиотечна асоциация, 15 - 18 септември, Хелзинки. Ваня Грашкина

Гостуват ни колеги от Република Македония

ПРЕДСТОЯЩО
Международен колоквиум по библиология

ДАРЕНИЯ ЗА СБИР

БИБЛИОТЕКИТЕ СЪОБЩАВАТ
Национално съвещание на директорите на библиотеките при висшите училища, Варна. Иванка Янкова

Ново издание на Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик

НОВИ КНИГИ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, БИБЛИОГРАФИЯ И НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
в специализираната читалня по библиотекознание и библиография в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

ПРОБЛЕМНИ СТАТИИ ПО БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО
Сравнение между онлайн каталога и фишовия каталог. Виолета Людсканова

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева