Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 10 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 1997 ПДФ Печат
Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Фондация "Отворено общество" - София.

Съдържание

Отчет от предварителното проучване, проведено в рамките на Националната програма “Опазване на библиотечните фондове”, организирано от СБИР с финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество”
Научен ръководител: проф. д-р А. Гергова

Европейски регистър за матрици на микроформи
Доклад на Европейската комисия за опазване и достъп (ЕСРА)
Вернер Шварц – Технически отдел на Долносаксонската държавна и университетска библиотека в Гьотинген

Из дейността на СБИР и библиотеките

План за работата на СБИР за 1997 г.

Секция на музикалните библиотеки към СБИР

Национален семинар “Информационно осигуряване на книжния пазар. Национални библиографии, каталози на налични издания и ISBN” – Пловдив, 8 - 9 ноември 1996

Конференция “Читалищната библиотека – традиции и бъдеще” – Елин Пелин, 20 ноември 1996 г.

Библиотечни семинари

Национално съвещание на директорите на библиотеките при висшите училища – София, 30 октомври - 1 ноември 1996 г.

Държавна политика в областта на библиотечното дело

Закон за ратифициране на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер и на Протокола към Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер

Закон за библиотеките – Проект
Внесен за обсъждане в Народното събрание на 29 декември 1996 г. от народния представител Стоян Райчевски

Международен живот

Предизвикателството на промяната. Библиотеките и икономическото развитие – 62-ра Годишна конференция на ИФЛА
Маргарита Ангелова, директор на Библиотеката на Народното събрание

Международен колоквиум “Писмените комуникации и информационното общество” – София, 24 – 26 октомври 1996 г.

Представяме Ви

Дейността на Центъра за информация по медицина към Централна медицинска библиотека по представянето на българската научна медицинска периодика в EXTRAMED
Хр. Г. Мутафов, Б. П. Станчева, Т. Г. Григорова


 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева