Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 10 посетители в сайта
Бюлетин 2 / 1997 ПДФ Печат
Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Фондация "Отворено общество" - София. Отпечатването на изданието е подпомогнато от Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Съдържание

Из дейността на СБИР и библиотеките

Работа по Национална програма за опазване на библиотечните фондове

Национална конференция “Общодостъпните библиотеки и предизвикателствата на промените” – Благоевград, 30 – 31 октомври 1997 г.

Национална конференция “Краеведската дейност на библиотеките в съвременните условия” – Пловдив, 18 – 19 ноември 1997 г.

Национална кръгла маса “Автоматизация и интернет в справочно-библиографската и информационната дейност” – Варна, 4 – 5 декември 1997 г.

Международен семинар “Интернет и Балканските библиотеки” – София, 12 – 15 декември 1997 г.

Юбилей

75 години Народна библиотека – Шумен

Държавна политика в областта на библиотечното дело

Съвет по библиотечно дело
Правилник за устройството, задачите и дейността на Съвета по библиотечно дело
Състав на Съвета по библиотечно дело

Дарения за библиотеките и СБИР

Ново

Каталозите Book in print в България

Международен живот

Международна научна конференция “Публичните библиотеки за една нова Европа” – Будапеща, 25 – 27 септември 1997 г.

Годишната конференция на Американската библиотечна асоциация (ALA) – Сан Франциско, 27 юни – 2 юли 1997 г.

Предстоящо

Проблемна статия

Уменията на библиотекарите от специалните библиотеки през 21 век
Съкратен превод на доклад на Асоциацията на специалните библиотеки на САЩ
Превод: н.с. Славянка Скопцова

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева