Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 95 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 1998 ПДФ Печат
Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Маргарита Ангелова
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.

Съдържание

Съюзът подготвя проекти на библиотечни закони
Национален семинар “Библиотечно законодателство”
Закон за библиотеките – Проект
Закон за задължителното депозиране на печатни произведения, аудиовизуални, електронни и други видове документи – Проект

Въпросник относно библиотечното законодателство, подготвен от Съвета на Европа

Участие в Международна конференция “Информационното общество на 21-ви век: Ролята на библиотечните асоциации” – Будапеща, 10 – 13 май 1998 г.
Мария Капитанова, Вера Тренкова, Маргарита Ангелова

Библиотечните асоциации и информационната инфраструктура
Барбара Дж. Форд – Президент на ALA
Превод: Катерина Чонова

Отзиви за Националната програма за опазване на библиотечните фондове

Проблемна статия

Идеи в законодателството за задължителен депозит
(На основата на опита на Франция, Германия, Русия, Великобритания и САЩ)
доц. Д-р Татяна Янакиева

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева