Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Бюлетин 2 / 1998 ПДФ Печат
Ред. колегия: Александър Димчев, Маргарита Ангелова, Мария Капитанова
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.

Съдържание

Съюзът продължава работа по проектите за закони за библиотеките

V Конгрес на СБИР и VІІІ Национална научна конференция – София, 10 – 12 юни 1998 г.

Библиотека и информационен център на Британски съвет – България

Квалификационни семинари

Международен живот

64 Генерална конференция на ИФЛА “На кръстопътя на информацията и културата”

Европейска интеграция и Библиотеките и Европейския съюз

Доклад относно “Зелената книга за ролята на библиотеките в съвременния свят”, приет от Европейския парламент на 23 октомври 1998 г.
Комитет за културата, младежта, образованието и медиите
Докладва: Миря Рийнянен
Превод: н.с. Славянка Скопцова

Библиотеките в Европа 2000
Барбара Шлайхаген, EBLIDA
Доклад на конференцията “За библиотеката на бъдещето – подобряване на продължаващото образование и обучение” – Бад Хохеф, 16 – 19 февруари 1998 г.
Превод: Снежана Янева

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева