Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 1999 ПДФ Печат

Ред. колегия: Александър Димчев, Мария Капитанова

Съдържание

Библиотеките и интелектуалната свобода

Заявление, подготвено от ИФЛА и одобрено от нейния Изпълнителен съвет на 25 март 1999 г. в гр. Хага, Холандия

Новости в развитието на европейската уредба на авторското право и последиците от тях за библиотеките
Барбара Шлайхаген, EBLIDA

Становище относно ползувателските права върху електронни публикации

Европейска интеграция

Препоръки № R(99)... за библиотечно законодателство в Европа -Проект
Съвет на Европа, Съвет за културно сътрудничество – Страсбург, 11 март 1999 г.
Превод: Любов Димитрова

Библиотеките и демокрацията – Четири първостепенни въпроса
Основен доклад на конференцията “Библиотеките и демокрацията: отговорностите на държавата, местното управление и библиотечните специалисти” – Страсбург, 23 – 25 ноември 1998 г.
Превод: Ани Попова

Проблеми на училищните библиотеки

Нормативна уредба на училищните библиотеки. Един примерен модел
Златка Иванова – зав. отдел Методичен на НБИВ – Пловдив

Комплектуване и обслужване в училищната библиотека
Цанка Камушева – училищен библиотекар в 24 СОУ “П. К. Яворов” – София

Светът на книгите и съвременните деца и юноши
Дима Господинова – Столична библиотека
д-р Константина Недкова

Настояще и бъдеще на училищните библиотеки. Размисли, породени от социологическо проучване в четири училищни библиотеки
Елина Славчева, Цанка Камушева, Людмила Гетова, Вася Станоева

Информационните потребности на учениците и подготовката на училищния библиотекар в 21-ви век
Препоръки, подготвени от Асоциацията на училищните библиотекари в Канада и Канадската асоциация на училищните библиотеки
Превод: Елена Крумова

Из дейността на СБИР и библиотеките

План за работата на УС на СБИР през 1999 г.

Юбилеи

Работни срещи

Международна дейност

Семинар на PUBLICA за подготовка на проекти за публични библиотеки

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева