Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 2000 ПДФ Печат
Ред. колегия: Александър Димчев, Мария Капитанова, Маргарита Ангелова
Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на фирма "Мартинус Найхоф - Източна Европа".

Съдържание

Посветен на 5000 години библиотеки, 2000 година, 10 години СБИР

10 години Съюз на библиотечните и информационните работници в България (СБИР)
доц. д-р Татяна Янакиева, председател на СБИР – 1990 – 1994 г.
н.с. Мария Капитанова, председател на СБИР – 1994 – 1998 г.
доц. д-р Александър Димчев, председател на СБИР – 1998 –

Президентът Петър Стоянов прие предложението на СБИР и ще подпомага Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Проектозакон на СБИР е внесен от г-н Стоян Райчевски в Народното събрание

На вниманието на законодателната и изпълнителната власт

Тревога за съдбата на регионалните библиотеки
Писмо до Министъра на културата от Председателя на СБИР

Отворено писмо от училищните библиотекари в гр. Ямбол
Относно състоянието и неблагоприятните перспективи, които се изправят пред училищните библиотекари

Из дейността на СБИР и библиотеките

Проекти на СБИР

Юбилеи

Централната библиотека на БАН в избрани дати (130 години от нейното основаване)
ст.н.с. д-р Мария Аргирова-Герасимова
Емилия Момчилова

130 години от рождението на Стоян Аргиров

Международна дейност и Европейска интеграция

Среща на работната група на проекта CECUP на EBLIDA – София, 4 – 5 юни 2005 г.

Участие на СБИР в годишната конференция на Американската библиотечна асоциация – Нови Орлеанс, Луизиана, САЩ, 26 – 30 юни 1999 г.
Снежана Янева, член на УС на СБИР

65-та Годишна конференция на ИФЛА
Маргарита Ангелова, зам.-председател на СБИР

Конференция “Публичните библиотеки и информационното общество” – Копенхаген, Дания, 14 – 15 октомври 1999 г.

Съвет на Европа: Препоръка за обществен свободен достъп до интернет

Специализации на български библиотекари по проекта PUBLICA във Финландия и Дания
Любов Димитрова, Столична библиотека – София

Курс за обучение на библиотекари от европейски страни в рамките на проект PUBLICA – Общинска библиотека на гр. Орхус – Дания, 10 – 17 септември 1999 г.
Красимира Игнатова , РБ “Любен Каравелов” – Русе

Полезна информация и опит

Къде да се учим? – Кратка информация за образователните институции в областта на библиотечното дело

Идея за връзка на библиотеките на територията на град Стара Загора
инж. Саша Кръстева, РБ “Захарий Княжески” – Ст. Загора

Фактографска информация за фирми
Вили Томова, РБ “Христо Смирненски” – Плевен

Проблемна статия

Задължителното депозиране и правата и отговорностите на обществените депозитни библиотеки
ст.н.с. Александра Дипчикова, НБКМ

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева