Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 18 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 2001 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ани Гергова, Валентина Славчева, Красимира Папазова

Съдържание 

МАНИФЕСТ НА ЮНЕСКО и ИФЛА. Мисията на училищните библиотеки

Обръщение на Детско-юношеския отдел на Столична библиотека

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

План на Управителния съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници за 2000 и 2001 година

ДЕСЕТ ГОДИНИ СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ. НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
Резултати от социологическо изследване

УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СБИР В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА

Международна конференция Крим - 2000

Работна среща Будапеща

Международна библиотечна конференция Братислава

Конференция на библиотечно-информационни специалисти от балканските страни - Анкара

МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Семинар - Добрич

Национална конференция - Ловеч

Международна конференция - София

Регионален семинар - Велико Търново

Изложба в Софийския университет

Дарение на НБКМ

Семинар - Хасково

Юбилейна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Т. Боров

ПЕРСПЕКТИВИ

Център за продължаващо образование за библиотекари

Национална конференция 2001 г.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева