Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 2002 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ани Гергова, Валентина Славчева, Красимира Папазова, Снежана Янева

Съдържание

СЕLIP БИБЛИОТЕКИ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Въведение към Проект „Платформа на Централна и Източна Европа за лицензионна информация"

Библиотеки и лицензиране

Платформа на Централна и Източна Европа за лицензионна информация

Лицензиране на дигитални източници на информация: Как да избегнем юридическите капани?

Електронни публикации, авторско право и лицензиране. Принципи за ползване на електронните ресурси в университетските библиотеки

БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

PULMAN Network: Европейска мрежа на водещи библиотеки, музеи и архиви

Какво представлява проекта СULTIVATE?

НБУ „Модернизация и организационно развитие на университетската библиотека"

Университетска библиотека отбелязва Европейската година на езиците - 2001

67-та годишна конференция на IFLA

Конференция „Библиотечни услуги за деца и млади възрастни". Програма за сътрудничество - В. Търново

„Духът на лъва" на Дайсаку Икеда - в Самоков

Дискусионни групи - LISTSERVS

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪБИТИЯ И СПОДЕЛЕН ОПИТ

МАRC - семинар

Асоциация на университетските библиотеки в България - създаване и първи прояви

Ден на библиотекаря във Враца

Информационни ресурси на Националната педагогическа библиотека

„Маркетингът и информационното обслужване в общообразователните библиотеки" - регионален семинар - В. Търново

„Професионалната етика" - регионален семинар - Пловдив

Среща на Управителния съвет на СБИР с колеги - юбиляри

КВАЛИФИКАЦИЯ

Центърът за продължаващо образование на библиотекари действа

Откликът за първите курсове на ЦПОБ

СЪОБЩЕНИЯ

ПРЕДСТОЯЩО

VII конгрес на СБИР

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКАРИ
Основания и ръководни идеи за Етичен кодекс на българските библиотекари
Етичен кодекс (Проект)

УСТАВ на СБИР

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева