Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Бюлетин 2 / 2002 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ваня Грашкина, Красимира Папазова, Валентина Славчева

Съдържание

Етичен кодекс на библиотекарите в Република България

Манифест на ИФЛА за Интернет

Манифест на ИФЛА за Интернет

Основни правила за безопасност

Принципи, регулиращи безопасното ползване на Интернет

За дейността на СБИР и бъдещите задачи

За кампанията @уоur library ™ (Е. Юрченко, А. Попова)

Делегатите на VII конгрес на СБИР за постигнатото в периода 2000-2002 г., за приоритетите на новия УС на СБИР и най-важните проблеми, изискващи внимание

Международни, национални и регионални конференции

Престижен форум за българската библиотечна колегия - „Конференцията София 2002" (Л. Димчев)

Резолюция на участниците в международната конференция „Библиотеките, гражданското общество и социалното развитие

Среща на директорите на националните библиотеки от страните от Югоизточно Европа (А. Дончева)

Споразумение от срещата на директорите на националните библиотеки от страните от Югоизточно Европа

„Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество" (В. Грашкина)

Резолюция на Националната конференция „Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество"

„Приятелски към потребителите на обществената библиотека" (К. Игнатова)

Национална научна конференция „Библиотеки - четене - комуникации" (Е. Георгиева)

Образование и квалификация

Къде да се учим? (А. Димчев)

Две години Център за продължаващо образование на библиотекари (К. Папазова)

Курсовете на ЦПОБ - 2002 г. през погледа на техните участници (К. Папазова, К. Недкова)

Публичните библиотеки - информационни центрове в гражданското общество (Й. Ръцева)

Библиотечен семинар в Пловдив (3. Иванова)

Актуални проблеми на библиотечната практика

Юбилей

Съобщения

Електронна информация за библиотеките (Т. Борисова)

Прояви в РБ „Ст. Чилингиров" - Шумен (Й. Ръцева)

80 години Шуменска народна библиотека (Й. Ръцева)

Предстоящо

Народна библиотека „Иван Вазов"

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева