Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 15 посетители в сайта
Бюлетин 1 - 2 / 2003 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова

Съдържание

За дейността на СБИР и бъдещите задачи

Отчетен доклад за дейността на СБИР за периода 5 юни 2002 г. - 4 юни 2003 г.

Решение за промяна в размера на колективния членски внос, прието на VII конгрес на СБИР

Международни, национални и регионални конференции

ИФЛА през 2003 (Анна Попова)

Конференция на NAPLE "Европейските публични библиотеки в развитие" (Йенс Торхаге, превод - Стефка Илиева)

Библиотеките в Европа

Финландската библиотечна система - водеща структура в изграждането на общество, основано на знанието (обобщения от проведени интервюта и лични наблюдения) (Красимира Ангелова)

Актуални проблеми на библиотечната практика в България

Успешен проект осъществи Университетската библиотека (Иванка Янкова)

Изложба "Литература от областта на медицината във фонда на "Университетската библиотека" (Таня Тодорова)

Опитът на ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА за работа в STN и търсене на цитатирания в база данни SCISEA (Science Citation Index) (Катя Стоилова)

Образование и квалификация

Центърът за продължаващо образование на библиотекари през 2003 г. (Красимира Папазова)

Курсовете на ЦПОБ през 2003 г. през погледа на техните участници (Красимира Папазова, Константина Недкова)

Проблеми на ретроконверсията на каталозите (Йовка Божилова, Виолета Антипова)

Съобщения (Реклами)

Посетете новия web-сайт на Университетската библиотека. Доставка на документи по електронен път: ползвайте услугата на Университетска библиотека

СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Специалност "Библиотечно-информационни науки" (БИН)

Енциклопедия "Българска книга"

Колеж по библиотекознание и информационни технологии, София - самостоятелно държавно висше училище

Христо Тренков 1912-1971. Биобиблиография

СБИР със собствена марка в Интернет (lib.bg)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева