Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Бюлетин 1 - 2 / 2004 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ваня Грашкина, Красимира Папазова, Валентина Славчева

Съдържание


ЗА ДЕЙНОСТТА НА СБИР И БЪДЕЩИТЕ ЗАДАЧИ

Отчетен доклад за дейността на СБИР за периода 4 юни 2003 г. - 7 октомври 2004 година

НОВИ ИНИЦИАТИВИ

СБИР - партньор в проекта „ОБМЕН НА БИБЛИОТЕЧЕН ОПИТ: ПЪТИЩА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ" /АББО (Ваня Грашкина)

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ПРАКТИКА

Декларация за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода

Стандарти за информационна грамотност и училищни библиотечни програми

Принципи на лицензирането

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Дейността на ЦПОБ през 2004 г. (Красимира Папазова)

КУРСОВЕТЕ НА ЦПОБ - 2004 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТЕХНИТЕ УЧАСТНИЦИ
Резултати от анкетно проучване
(Красимира Папазова, Константина Недкова)

Мнеието на ръководителинте на библиотеките за работата на ЦПОБ (Красимира Папазова)

НОВИНИ

Специализирано висше училище по библиотекозание и информационни технологии СВУИТ

За БУКВИТЕ

Университетската библиотека - изследователска и издателска дейност 2004 г.

ЮБИЛЕИ

Народна библиотека „Иван Вазов" - Пловдив

Библиотека „Захарий Княжески" - Стара Загора

Библиотека „Христо Ботев" - Враца

Библиотека „Христо Смирненски" - Плевен

Библиотека при читалище „Съгласие" - Плевен

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева