Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 20 посетители в сайта
Бюлетин 1 - 2 / 2005 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ваня Грашкина, Капка Винева-Николова, Красимира Папазова

Съдържание

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СБИР И БЪДЕЩИТЕ ЗАДАЧИ
Отчетен доклад за дейността на УС на СБИР за периода юни 2002 юни 2005 година

Основни насоки за дейността на СБИР

Правилник за дейността на регионалните дружества на Съюза на библиотечните и информационни работници

ПРОЕКТИ НА СБИР
Българо-немска научно-практическа конференция „Четенето - инвестиция за бъдещето. Насърчаване на четенето в България и Германия”. Красимира Ангелова

Четенето - инвестиция за бъдещето. България и Германия представят : Приказка за възрастни деца. Виолета Христова

Проект “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”. Таня Тодорова

Семинари с регионалните разпространители на информация за Европейския съюз. Ели Попова

МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ
Световен библиотечен и информационен конгрес: 71. Генерална конференция на ИФЛА "Библиотеките - пътешествие на откривателството" Красимира Ангелова

34-та годишна конференция на ЛИБЕР - 5 - 9 юли 2005 г. - Гронинген, Холандия
Sofia 2004 explores libraries and globalization. Кристина Върбанова-Денчева

Фестивал “БиблиОбраз 2005”. Ваня Грашкина

“Sofia 2004 explores libraries and globalization”

ХV Национална конференция на СБИР “Библиотеката – обществен информационен център”. Ваня Грашкина

Национална научна конференция “Библиотеки – четене – комуникации” – Велико Търново. Иван Александров

Участие на Българската академия на науките в IV национална научна конференция “Библиотеки – четене – комуникации” - Велико Търново. Цветана Стайкова, Даниела Атанасова

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ПРАКТИКА
MARC 21 LITE на български език. Татяна Янакиева

Бази данни в библиотеката на Нов български университет. Радостина Тодорова

Коопериран абонамент на чужди периодични издания - успешен старт и възможности за развитие. Антоанета Димитрова

Промени в организацията на библиотечното и информационното обслужване на потребителите на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Анета Дончева

Достъп до информационни ресурси и услуги в американските училищни библиотеки

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Магистърска програма “Управление на информационните ресурси”

Студентски летен семинар в Литва - 24 юли - 1 август 2005 г. Виктория Пенчева

Семинар “Ролята на Интернет в библиотечно-информационните дейности”. Антоанета Димитрова

За нови учебни програми на Центъра за продължаващо образование на библиотекари. Красимира Папазова

НОВИНИ
Изпълнителният директор на Американската библиотечна асоциация г-н Кийт Фийлс посети България. Ваня Грашкина

UNESCO between two Phases of the World Summit on the Information Society - Санкт Петербург, Русия – 17-19 май, 2005 г. Евгения Петкова

Ден на технологиите. Капка Винева

Университетската библиотека отбеляза Световната година на Андерсен – 2005. Таня Тодорова

Врачански деца посрещат гости от Сърбия и Черна гора. Елза Иванова

Прояви в Регионална библиотека “Ст. Чилингиров” – Шумен. Йовка Ръцева

Принос в комплектуването на библиотечните фондове. Олга Каменова

Читалищната библиотека – средище за култура и самообразование. Мирела Станкова

Библиотеки, архиви и музеи - модел на ефективно партньорство. Семинар в Пловдив. Стефка Илиева

В Стара Загора бе реализиран проект “Модерна библиотека”. Захарина Костова

ЮБИЛЕИ
145 години библиотека “Родина” – Стара Загора. Слава Драганова

135 години Храм на духовността в Разград. Мирослава Кацарова

135 години Библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград. Изложба в Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” – София. Мирослава Кацарова

Юбилейни тържества на книжовността в Сливен. Мариета Главчовска

Поздравителни адреси от СБИР

Издателство “СЛЪНЦЕ”

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева