Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Бюлетин 1 / 2006 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ваня Грашкина, Капка Винева-Николова, Красимира Папазова

Съдържание 

11 МАЙ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКАРИ

НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ

Национална библиотечна седмица “ Библиотеката – инвестиция в бъдещето”
Обръщение на СБИР

Някои факти за българските библиотеки

Обръщение на г-н Георги Пирински към участниците във форума-дискусия

За най-важните проблеми на българските библиотеки

Експозе на Ваня Грашкина, председател на СБИР

Изложба “Съвременната българска библиотека”
/Анета Дончева/

Резултати от Националната библиотечна седмица

Националната библиотечна седмица в Централна библиотека на БАН
/Капка Винева-Николова/

Университетските библиотеки в Националната библиотечна седмица
/Таня Тодорова/

Национална програма “Четяща България”

Маратон на четенето

Национална кампания “ДАРИ КНИГА”
/Галя Дириманова/

ПРОЕКТИ НА СБИР

Проектът ABLE – Заключителна конференция, 30 май 2006 г.
/Анна Попова/

МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Асоциацията на библиотеките във Франция празнува 100-годишен юбилей
/Ваня Грашкина/

ХХVII годишна конференция на IATUL
/Антоанета Димитрова/

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ПРАКТИКА

Кирило-Методиевската библиография – съвременно състояние и перспектива
/Нели Ганчева/

Разработване на база данни за копия от средновековни ръкописи в електронния каталог на Централна библиотека на БАН
/Явор Милтенов/

Електронен формуляр за регистрация и “Z39.50-Client” – две web–базирани приложения на библиотечния софтуер Q-Series
/Антоанета Димитрова/

Училищните библиотеки – книги, технологии, партньорство
/Велислава Петрова/

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Центърът за продължаващо образование на библиотекари през 2005 година
/Красимира Папазова/

НОВИНИ

Изложба на книги от библиотеката на царската фамилия, съхранени за поколенията
/ст.н.с.д-р Мария Аргирова-Герасимова/

Нови възможности за достъп до информация и нови информационни услуги в НАЦИД
/Валя Славчева/

ЮБИЛЕИ

150 години библиотека при Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” - Свищов. Непреходност и традиция
/Веселина Спасова и Маргарита Колева/

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева