Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 85 посетители в сайта
Бюлетин 2 / 2006 ПДФ Печат

Ред. колегия: Ваня Грашкина, Капка Винева-Николова, Красимира Папазова

Съдържание 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СБИР И БЪДЕЩИТЕ ЗАДАЧИ

Отчетен доклад за дейността на СБИР за периода юни 2005 – септември 2006
/Ваня Грашкина/

ПРОЕКТИ НА СБИР

Проект “Правна регулация за библиотечно-информационните дейности в България”

Съвременно състояние на библиотеките в България
/Ваня Грашкина/

Бъдещето на библиотеките в България. Доклад от визитата в България, 20-21 юли 2006
/Джон Долън/

Стойността на една национална стратегия: избор, а не случайност
/Джон Долън/

Заключителен протокол

Прилагане на мобилните информационни технологии в сферата на образованието и библиотеките. Международен семинар – част от проекта AITMES на Европейския съюз
/Кристиана Димчева/

Проектът на СБИР “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки” получи голямата годишна награда на конкурса “ИТ проект 2006”


МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ

“С модерни библиотеки – достойно в Европа” – ХVI годишна национална конференция на СБИР
/Ели Попова/

Международна конференция “Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство”
/Александър Димчев/

Когато библиотеката се обръща “отвътре-навън”, оставайки с пулса на времето. ХХХV годишна конференция на ЛИБЕР
/Кристина Денчева/


ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучението на библиотекари на тема “Автоматизация на библиотеката”
/Стефка Илиева/

Консултацията – метод за професионално обучение на библиотекарите
/Стефка Илиева/


НОВИНИ

Доброволци помагат за популяризиране на четенето в Ловешката регионална библиотека
/Мариана Иванова/

Нови възможности пред библиотеката на Техническия университет – Габрово
/Йолина Христова/

Обществен информационен център в Русе


ЮБИЛЕИ

80 години Български библиографски съюз. 25 години професионален празник
/Йовка Ръцева/

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева