Бюлетин 1 / 2007 Печат

Този брой на бюлетина на СБИР се разпространява само в електронен вариант.

Бюлетин 1 / 2007 в .pdf (705 МБ)