Национална програма за опазване на библиотечните фондове: Проект, 1997 Печат

Автори: Ани Гергова, Александра Дипчикова, Александър Димчев, Александър Казанджиев, Виолета Людсканова, Мария Капитанова, Рени Марчева
Издава се с финансовата помощ на Фондация „Отворено общество“.