Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Библиотечното дело в чужбина, 1998 ПДФ Печат
Сборник от нормативни документи 
Съставители: Анета Дончева, Антоанета Тотоманова, Снежана Янева, Христо Вълчев ; Ред. колегия : Александър Димчев, Маргарита Ангелова, Мария Капитанова
ISBN 954-9837-02-5
В сборника са представени текстовете на нормативни документи, свързани с депозирането на печатни и други видове издания и с библиотеките и библиотечното дело.
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.

Съдържание

Обяснителни бележки

Д Я Л I. Нормативни документи за депозиране на печатни и други видове издания

Естония

• Закон за задължителния екземпляр

Норвегия

• Закон за задължително депозиране на общодостъпни документи

• Кралски указ от 25 май 1990 г. за влизане в сила на Закона за задължително депозиране на общодостъпни документи и предоставяне на законодателни правомощия

• Правилник за задължителното депозиране на общодостъпни документи

• Инструкция за институциите, получаващи и съхраняващи документите, депозирани при изпълнението на Закона за задължително депозиране на общодостъпни документи

Русия

• Закон за задължителния екземпляр от документите

Финландия

• Закон за задължителните безплатни екземпляри

• Правилник за изпълнение на Закона за задължителните безплатни екземпляри

Франция

• Закон за законния депозит

Д Я Л II. Нормативни документи за библиотеките и библиотечното дело

Германия

• Закон за немската библиотека

Дания

• Закон за публичните библиотеки в Дания

Мексико

• Генерален закон за библиотеките

Русия

• федерален закон за библиотечното дело

САЩ

• Библиотечна харта на правата

• Закон за библиотеките на щата Колорадо

Франция

• Постановление за създаване на Националната библиотека на Франция

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева