Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане, 2011 ПДФ Печат
Кодексът предлага стандартни процедури и препоръки за извършване на услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) за всички видове библиотеки в България. Целта му е да улеснява и подпомага междубиблиотечното заемане като част от споделянето на ресурси между библиотеките в България и целия свят.
Създаден е по решение на колегията, взела участие в Националната кръгла маса по Междубиблиотечно заемане (14 - 15 окт. 2010 г., Велико Търново), и е подготвен от Работна група в състав:
Анна Попова, Изпълнително бюро на ББИА
Даниела Канева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна
Доборомира Николова, Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Силва Василева, Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
Радостина Тодорова, Библиотека при Нов български университет
Руско Русков, Градска библиотека – Свищов

Пълен текст (PDF, 457 MB) 
Декларация за присъединяване към
КОДЕКС НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БИБЛИОТЕЧНА УСЛУГА МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ
(.doc)

---------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОТЕКИ, КОИТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ КОДЕКСА

1.   Столична библиотека
2.   Библиотека при ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград
3.   Регионална библиотека  "Дора Габе" – Добрич
4.   Библиотека при Технически университет 
 Габрово
5.   Регионална библиотека "Светослав Минков" 
 Перник
6.   Централна селскостопанска библиотека
7.   Библиотека "Родина"  Стара Загора
8.   Библиотека при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
9.   Библиотека при Технически университет  София, Филиал Пловдив
10. Библиотека при читалище "Никола Вапцаров"  Благоевград
11. Библиотека при читалище "Развитие  1869"   Враца
12. Регионална библиотека "Петко Р. Славейков"  Велико Търново
13. Библиотека при Тракийски университет  Стара Загора
14. Регионална библиотека "Проф. Беньо Цонев"  Ловеч
15. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
16. Библиотека на Нов български университет
17. Библиотека при Аграрен университет  Пловдив 
18. Регионална библиотека "Партений Павлович"  Силистра
19. Регионална библиотека "Любен Каравелов"  Русе
20. Регионална библиотека "Николай Вранчев"  Смолян
21. Регионална библиотека "Пенчо Славейков"  Варна
22. Библиотека при Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
23. Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – Шумен
24. Регионална библиотека "Пейо К. Яворов"  Бургас
25. Библиотечно-информационен център на Технически университет  София
26. НАЦИД – Централна научно-техническа библиотека с библиотечно-
     информационен комлекс по педагогика
27........................................................................................................
28........................................................................................................
29........................................................................................................
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева