Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Доклади от конференции на ББИА
sbornik.jpg

 

Сборниците от годишните национални конференции носят специфичното заглавие на самата конференция и представят докладите от конференциите. Те са източник за изследвания и проследяване на развитието на теоретични и практически постижения в областта на библиотечната наука, образование и практика.
Сборниците се разпространяват безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. За индивидуални членове на ББИА цената на 1 екземпляр е 10 лв., а за нечленове – 15 лв. 
Екземпляри от сборника може да се получат или закупят в офиса на ББИА (София, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16) или да бъдат изпратени с куриер за сметка на получателя.

# Заглавие Посещения
1 Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати, 2022 402
2 Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID-19 среда, 2021 726
3 Библиотеките в дигиталната епоха, 2020 987
4 Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето, 2019 1636
5 Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство, 2018 1972
6 Библиотеките – национална идентичност и многообразие, 2017 2366
7 Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна, 2016 2709
8 Визия за бъдещето на библиотеките в България, 2015 3293
9 Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности, 2014 2639
10 Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 2013 1647
11 Библиотеките днес – иновативни политики и практики, 2012 2949
12 Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?, 2011 3237
13 Съвременната библиотека - център за информация и знание, 2010 3922
14 Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства, 2009 3624
15 С модерните библиотеки - достойно в Европа, 2008 3350
16 Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство, 2004 2669
17 Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 1656
18 Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество, 2003 1709
19 СБИР в началото на 21 век, 2002 2833
20 Професионалната етика - професионални перспективи, 2002 2705
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева