Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Доклади от конференции на ББИА
sbornik.jpg

 

Сборниците от годишните национални конференции носят специфичното заглавие на самата конференция и представят докладите от конференциите. Те са източник за изследвания и проследяване на развитието на теоретични и практически постижения в областта на библиотечната наука, образование и практика.
Сборниците се разпространяват безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. За индивидуални членове на ББИА цената на 1 екземпляр е 8 лв., а за нечленове – 10 лв. 
Екземпляри от сборника може да се получат или закупят в офиса на ББИА (София, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.

# Заглавие Посещения
1 Библиотеките в дигиталната епоха, 2020 568
2 Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето, 2019 1238
3 Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство, 2018 1546
4 Библиотеките – национална идентичност и многообразие, 2017 2047
5 Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна, 2016 2429
6 Визия за бъдещето на библиотеките в България, 2015 2993
7 Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности, 2014 2363
8 Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 2013 1359
9 Библиотеките днес – иновативни политики и практики, 2012 2663
10 Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?, 2011 2991
11 Съвременната библиотека - център за информация и знание, 2010 3660
12 Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства, 2009 3376
13 С модерните библиотеки - достойно в Европа, 2008 3112
14 Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство, 2004 2425
15 Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 1446
16 Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество, 2003 1472
17 СБИР в началото на 21 век, 2002 2596
18 Професионалната етика - професионални перспективи, 2002 2450
19 Библиотечната система в България, 2001 2477
20 Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация, 1999 2468
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева