Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Доклади от конференции на ББИА
sbornik.jpg

 

Сборниците от годишните национални конференции носят специфичното заглавие на самата конференция и представят докладите от конференциите. Те са източник за изследвания и проследяване на развитието на теоретични и практически постижения в областта на библиотечната наука, образование и практика.
Сборниците се разпространяват безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. За индивидуални членове на ББИА цената на 1 екземпляр е 8 лв., а за нечленове – 10 лв. 
Екземпляри от сборника може да се получат или закупят в офиса на ББИА в НБКМ (бул. „Васил Левски“ 88, ет. 1, стая 73) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.

# Заглавие Посещения
1 Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето, 2019 944
2 Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство, 2018 1245
3 Библиотеките – национална идентичност и многообразие, 2017 1787
4 Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна, 2016 2235
5 Визия за бъдещето на библиотеките в България, 2015 2756
6 Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности, 2014 2171
7 Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 2013 1170
8 Библиотеките днес – иновативни политики и практики, 2012 2490
9 Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?, 2011 2801
10 Съвременната библиотека - център за информация и знание, 2010 3448
11 Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства, 2009 3209
12 С модерните библиотеки - достойно в Европа, 2008 2951
13 Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство, 2004 2260
14 Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 1296
15 Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество, 2003 1317
16 СБИР в началото на 21 век, 2002 2445
17 Професионалната етика - професионални перспективи, 2002 2292
18 Библиотечната система в България, 2001 2317
19 Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация, 1999 2309
20 Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените, 1998 2257
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева