Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Доклади от конференции на ББИА
sbornik.jpg

 

Сборниците от годишните национални конференции носят специфичното заглавие на самата конференция и представят докладите от конференциите. Те са източник за изследвания и проследяване на развитието на теоретични и практически постижения в областта на библиотечната наука, образование и практика.
Сборниците се разпространяват безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. За индивидуални членове на ББИА цената на 1 екземпляр е 8 лв., а за нечленове – 10 лв. 
Екземпляри от сборника може да се получат или закупят в офиса на ББИА в НБКМ (бул. „Васил Левски“ 88, ет. 1, стая 73) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.

# Заглавие Посещения
1 Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство, 2018 600
2 Библиотеките – национална идентичност и многообразие, 2017 1249
3 Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна, 2016 1834
4 Визия за бъдещето на библиотеките в България, 2015 2303
5 Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности, 2014 1689
6 Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 2013 810
7 Библиотеките днес – иновативни политики и практики, 2012 2120
8 Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?, 2011 2406
9 Съвременната библиотека - център за информация и знание, 2010 3068
10 Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства, 2009 2814
11 С модерните библиотеки - достойно в Европа, 2008 2619
12 Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство, 2004 1943
13 Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 978
14 Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество, 2003 1024
15 СБИР в началото на 21 век, 2002 2099
16 Професионалната етика - професионални перспективи, 2002 1982
17 Библиотечната система в България, 2001 2007
18 Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация, 1999 1977
19 Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените, 1998 1910
20 Библиотечно законодателство, 1998 2067
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България