Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 1 посетител в сайта
Доклади от конференции на ББИА
sbornik.jpg

 

Сборниците от годишните национални конференции носят специфичното заглавие на самата конференция и представят докладите от конференциите. Те са източник за изследвания и проследяване на развитието на теоретични и практически постижения в областта на библиотечната наука, образование и практика.
Сборниците се разпространяват безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. За индивидуални членове на ББИА цената на 1 екземпляр е 8 лв., а за нечленове – 10 лв. 
Екземпляри от сборника може да се получат или закупят в офиса на ББИА в НБКМ (бул. „Васил Левски“ 88, ет. 1, стая 73) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.

# Заглавие Посещения
1 Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето, 2019 568
2 Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство, 2018 987
3 Библиотеките – национална идентичност и многообразие, 2017 1595
4 Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна, 2016 2062
5 Визия за бъдещето на библиотеките в България, 2015 2562
6 Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности, 2014 1985
7 Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 2013 1030
8 Библиотеките днес – иновативни политики и практики, 2012 2332
9 Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?, 2011 2611
10 Съвременната библиотека - център за информация и знание, 2010 3306
11 Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства, 2009 3050
12 С модерните библиотеки - достойно в Европа, 2008 2801
13 Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство, 2004 2132
14 Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 1166
15 Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество, 2003 1191
16 СБИР в началото на 21 век, 2002 2297
17 Професионалната етика - професионални перспективи, 2002 2170
18 Библиотечната система в България, 2001 2183
19 Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация, 1999 2163
20 Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените, 1998 2120
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България