Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?, 2011 Печат

Сборник доклади от XXI Национална конференция на ББИА – 9 – 10 юни 2011, Благоевград
ISBN 978-954-9837-21-6
Пълен текст (.pdf, 5,1 MB)