Библиотеките днес – иновативни политики и практики, 2012 Печат

Сборник доклади от XXIІ Национална конференция на ББИА – 7 – 8 юни 2012, София
ISBN 978-954-9837-23-0
Пълен текст (.pdf)