Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности, 2014 Печат

Сборник доклади от XXIV национална конференция на ББИА, 5 – 6 юни 2014 г., София
ISBN 978-954-9837-28-5
Пълен текст (.pdf)