Визия за бъдещето на библиотеките в България, 2015 Печат

Сборник с доклади от XXV Национална конференция на ББИА, 4 – 5 юни 2015 г., Стара Загора
ISBN 978-954-9837-29-2

Пълен текст (.pdf)