Библиотеките – национална идентичност и многообразие, 2017 Печат

Сборник с доклади от XXVII Национална конференция на ББИА, 8 – 9 юни 2017 г., София
ISBN 978-954-9837-31-5

Пълен текст (.pdf)