Библиотечно законодателство, 1998 Печат
Сборник доклади от VІІІ Национална конференция на СБИР - 10 юни 1998 г., София
Съставител: Александър Димчев
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.