Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 10 посетители в сайта
Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените, 1998 ПДФ Печат
Сборник доклади от Национална конференция на СБИР - 30 - 31 октомври 1997 г., Благоевград
Съставител: Ваня Грашкина
Сборникът е финансиран от Проект за развитие на публичните библиотеки (PLDP) на Европейския съюз и ФАР.

Съдържание


РЕЗОЛЮЦИЯ
, приета от Националната конференция

Р. ДЕЙВИС
Стимулиране на промените в общодостъпните библиотеки. Инициативи на европейско равнище

н.с. А. ДОНЧЕВА
Общодостъпните библиотеки в България след 1990 - промени и съвременни тенденции

Е. ПОПОВА
Регионалните библиотеки и предизвикателствата на времето
(научни или общообразователни ли са регионалните библиотеки)

М. ГРОШКОВА
Съвременната читалищна библиотека - търсения и пътища на развитие
(примера на читалищна библиотека „Искра", Казанлък)

доц. д-р А. ДИМЧЕВ
Новите информационни технологии и публичните библиотеки в България

н.с. д-р М. ПАНАЙОТОВА
Регионалната библиотека - използване на съвременни информационни технологии и нови възможности за многостранно сътрудничество

Т. БОРИСОВА
Някои методически аспекти на търсене на информация в АБД

Е. ЮРЧЕНКО
Автоматизацията, организацията и управлението на общодостъпната библиотека

н.с. д-р Ц. ПАНЧЕВА
Новите технологии и развитието на краеведската информационна дейност

В. ТОМОВА
Краеведската фактографска и фирмена информация в регионалната библиотека - проблеми и перспективи

(опита на Регионална библиотека, Плевен)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева