Библиотечната система в България, 2001 Печат
Сборник доклади от Х Национална научна конференция на СБИР - 7 юни 2000 г., София
ISBN 954-9837-05-Х
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Университетска библиотека при СУ "Св. Климент Охридски" - София.