СБИР в началото на 21 век, 2002 Печат
Сборник доклади от ХІ Национална научна конференция на СБИР - 5 - 6 юни 2001 г., София
ISBN 954-9837-06-08?
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив.