Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 ПДФ Печат
Сборник доклади от ХІІІ Национална научна конференция на СБИР - 5 - 6 юни 2003 г., София
Ред. колегия: Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова, З. Ковачева, Т. Дочева
ISBN 954-9837-10-6
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Swets Blackwell.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева