Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство, 2004 Печат
Сборник доклади от ХІV Национална научна конференция на СБИР - 3 - 4 юни 2004, Варна
Ред. колегия : Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова
ISBN 954-9837-12-2
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на ЕВРО ОФИС ООД, Агенция "Пулсар ЕООД", Индекс ООД, Български информационен консорциум, Софтлиб ООД, РС-ТМ ООД.