С модерните библиотеки - достойно в Европа, 2008 Печат
Сборник доклади от ХVІ Национална научна конференция на СБИР - 8 - 9 юни 2006, София
ISBN 978-954-9837-15-5