Съвременната библиотека - център за информация и знание, 2010 Печат

Сборник доклади от ХХ Национална конференция на ББИА - 9-10 юни 2010, София
ISBN 978-954-9837-18-6