Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Учебници

В изпълнение на Закона за обществените библиотеки, Българската библиотечно-информационна асоциация и Асоциация „Съвременни читалища“ от 2011 г. провеждат обучения за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“. Ескперти от ББИА разработиха учебен план и програма за обучение по професията „Библиотекар” III степен в изискуемия обем от 960 учебни часа. Те са изцяло съобразени с държавното образователно изискване, определено в Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар”, издадена от Министерството на образованието, младежта и науката.

Учебниците са създадени от водещи специалисти с богат практически и преподавателски опит и имат за цел да подпомогнат професионалното образование по специалните учебни дисциплини от програмата за обучение по професия „Библиотекар” III степен. Учебният материал е разработен на базата на нормативните изисквания и натрупания опит от проведените обучения в периода 2010 – 2013 г. Обхватът на съдържанието и стилът на изложението са съобразени с целите на обучението и нивото на подготовка на обучаемите. Тези издания попълват осезаемия недостиг от съвременни учебници в областта на библиотечно-информационните науки.

Заявки за покупка могат да се правят на имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове. . Книгите се закупуват в офиса на ББИА или се изпращат по пощата/с куриер за сметка на получателя, след превод на съответната стойност на закупените бройки по банковата сметка на ББИА:
УниКредит Булбанк
IBAN BG13UNCR70001520064429
BIC: UNCRBGSF

Ценоразпис

Заглавие за индивидуални
членове на ББИА
за колективни
членове на ББИА
за нечленове
на ББИА
       
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване 1 бр. – 12 лв. до 2 бр. – 15 лв.
над 3 бр. – 12 лв.
до 19 бр. – 15 лв.
над 20 бр. – 12 лв.
       
Библиотечни фондове и каталози 1 бр. – 12 лв. до 2 бр. – 15 лв.
над 3 бр. – 12 лв.
до 19 бр. – 15 лв.
над 20 бр. – 12 лв.
       
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт 1 бр. – 14 лв. до 2 бр. – 17 лв.
над 3 бр. – 14 лв.
до 19 бр. – 17 лв.
над 20 бр. – 14 лв.
# Заглавие Посещения
1 Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт, 2014 7164
2 Библиотечни фондове и каталози, 2014 8400
3 Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване, 2013 7072
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева