Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване, 2013 ПДФ Печат

Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужванеБиблиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване : учебник / Елена Янакиева ... [и др.] ; обща ред. Ваня Грашкина-Минчева ; ред. Красимира Папазова, Надежда Груева. – София : Бълг. библиотечно-информационна асоц., 2013.
ISBN 978-954-9837-26-1

Настоящият учебник обхваща темите: Библиотечно обслужване, включително библиотечно обслужване на хора със специални нужди; Читатели и четене; Справочно-библиографска и информационна дейност в библиотеката; Краеведска справочно-библиографска дейност.

Авторите доц. д-р Елена Янакиева (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”), Красимира Игнатова (дългогодишен библиотекар и научен сътрудник в Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе), Красимира Папазова (секретар на ББИА, с многогодишен опит като експерт по проблемите на библиотечното обслужване в Научно-методичния център на Националната библиотека) и доц. д-р Цветанка Панчева (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”) са водещи специалисти с богат практически и преподавателски опит, който пълноценно са използвали при създаването на учебника.

Учебникът ще бъде ценно и съвременно ръководство в помощ на библиотечните специалисти, работещи в сферата на библиотечното, справочно-библиографското и информационно обслужване и краеведската справочно-библиографска и информационна дейност.

 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева