Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт, 2014 ПДФ Печат

Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънтДончева, Анета
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт : учебник / Анета Дончева, Ваня Грашкина-Минчева, Елена Георгиева ; обща ред. Ваня Грашкина-Минчева ; ез. ред. Светла Девкова. – София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2014.
ISBN 978-954-9837-24-7

Настоящият учебник „Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт” предлага систематизирано изложение по важна група от логически свързани специални учебни дисциплини, част от задължителната професионална подготовка. Обхванати са темите, свързани с: общото библиотекознание – история на книгата и библиотеките в света и в България; дефинирането на понятието „библиотека” и нейната мисия и функции; националната система на библиотеките в България; управлението и организацията на библиотеката; лидерските подходи в управлението на библиотечния персонал; нормативната уредба за библиотеките; библиотечния маркетинг и връзките с обществеността.

Авторите Анета Дончева (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”), доц. д-р Елена Георгиева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”), Ваня Грашкина-Минчева (НАЦИД), са вложили своя богат практически и преподавателски опит при създаването на учебника. В края на учебника са включени и допълнителни материали, които ще разширят професионалната култура на обучаемите и ще подпомогнат подготовката им по свободноизбираемата дисциплина „Библиотечни организации и обединения”.

Учебникът ще запълни една съществена празнота от учебна литература по общо библиотекознание и библиотечен мениджмънт. Той може да се ползва и като ръководство в сферата на организацията и управлението на библиотеките.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева