Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
Год. I, Брой 1, 20 окт. 2011 ПДФ Печат

Брой 1/2011 може да бъде изтеглен от тук / PDF

Съдържание

Ваня Грашкина. Към читателите 3

20 години ББИА

Ваня Грашкина. Българската библиотeчно-информационна асоциация – 20 години по-късно 4

Библиотеката в ХХI век

Анна Попова. Междубиблиотечното заемане на дневен ред (Инициатива с продължение) 11
Камелия Конева. Разговор за мултимедийната краеведска библиография (Интервю с доц. д-р Цветанка Панчева, София Пейчева и Велислава Маринова) 12
Красимира Лекова. Библиотеките и Фейсбук: начин на употреба 16

Лято в библиотеката

Калина Тодорова. Лятната читалня – носталгия по минала романтика или възраждане на добри практики 18
Стефка Рангелова. Късчета лято 20
Алина Банкова. "Библиотека с дъх на лято!" – един проект на Общинската библиотека "Паисий Хилендарски" в Асеновград (Интервю с Милена Марковска) 23
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката) 25
Красимира Лекова. Да каталогизираш емоции или Защо старозагорският архитект Петър Бакърджиев върви по следите на книгите от своето детство 28
Даниела Колева. Близо до интересите на децата (Интервю с Виолета Кънчева) 30

Проекти

Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година) 32
Росица Горанчева. Съдържание "Историята на град Смолян в снимки" (Един съвместен проект на клуб "Млад краевед" с отдел "Краезнание" на Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян) 34

Професия

Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията 36
Камелия Конева. Аз съм библиотекар 39
Анна Кожухарова. Членуването в ББИА – професионален рефлекс или необходимост? 40

Професионални форуми

Стефка Рангелова. Модерни и полезни – в унисон с XXI век (Първа международна конференция "Цифрово опазване и представяне на културното и научното наследство") 42
Даниела Колева. Какво ново могат да ни предложат библиотеките? 43

Библиотека и общество

Камелия Конева. Как оцеляват училищните библиотеки 46
Красимира Лекова. Библиотека "Родина" преоткри Детския си отдел 48

Юбилеи

Мария Младенова. Мелвил Дюи – Едисон на американското и световното библиотекознание (По случай 160 години от рождението му (1851–1931) 49
Даниела Колева. Списание "Простори" на 50 години 54

Глобус

Анна Попова. Американската библиотечна асоциация – гласът на американските библиотеки (Интервю с г-жа Роберта Стивънс, Президент на АБА, 2010–2011 г.) 56
Анна Попова. Безплатен достъп до... (онлайн архивът JSTOR) 59

Писмо без отговор

Писмо на ББИА до Министерството на финансите 59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Ваня Грашкина, председател
Антоанета Тотоманова
Оля Харизанова
Мария Младенова
Биляна Яврукова
Анна Кожухарова
Кристиана Димчева

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Антоанета Димитрова
02 4219887
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

РЕДАКТОР
Светла Девкова

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева