Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Год. V, брой 2, април 2015 ПДФ Печат
Korica 2015 1  

Съдържание

Библиотеките – място за учене през целия живот
ББИА. Концепция за националнатабиблиотечна седмица – 2015 3
Откъс от статията
ББИА.Обръщение на ББИА 8
Галя Маринова. Регионална библиотека „Дора Габе“ –място за учене през целия живот 9
Екатерина Полякова, Стефка Илиева. Учене през целия живот в Народнабиблиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 12
Цветелина Войчева, Весела Ангелова, Деница Чолакова. Учене през целия живот – актуални иефективни библиотечни практикив РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 14
Откъс от статията

Калина Иванова. Програмата „Учене през целия живот“– възможност за реализация на идеии споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки (из опита на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново) 17
Павлина Цветкова. Детски летен университет вбиблиотеката – успешно партньорствов подкрепа на образованието иличностното развитие на децата 20
Емилия Атанасова. Библиотеките в Община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация 22

ББИА
Ваня Грашкина. За новия проект на ББИА „Българските библиотеки в 21. век“ 25
Откъс от статията

Детското четене
Вал Стоева. Какво е Буккросинг и каква е връзката му с проект„Пътуващите сандъчета“? 27
ББИА. По следите на новите пътуващи сандъчета 28

Професия
Милена Цветкова. Медийната прогностика на библиолога Пол Отле 31
Откъс от статията
Валентина Славчева, Ваня Грашкина. Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ – източник на информация за процедурите по Закона за развитие на академичния състав в Република България 41
Откъс от статията

Представяме ви
Боряна Кирилова. Български дарителски форум 44

Отзиви и рецензии
Мария Младенова. Ценен принос в историята на българските библиотеки 46

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Ваня Грашкина, председател
Албена Ихтиманска
Биляна Яврукова
Мария Младенова
Милена Миланова
Надежда Груева
Спаска Тарандова

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Ели Попова
0885 311 821
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева