Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 18 посетители в сайта
Год. VII, брой 1, февруари 2017 ПДФ Печат

Съдържаниесписание ББИА онлайн

Актуално
Ipsos MORI, Shared Intelligence. Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) (продължение от предишния брой) 3
Откъс от статията

Професия
Ели Попова. Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар 10
Откъс от статията
Биляна Яврукова. Обичайте библиотеката! (Приносът на проф. Александър Димчев за развитието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”) 14
Александър Димчев. Импровизирано слово във връзка с тържеството, подготвено от колектива на УБ в негова чест 16
Откъс от статията

Калейдоскоп
Таня Пилева. Едно ползотворно партньорство 17
Силвия Врачовска. Смарт-либ – комуникационен център в библиотеката 19
Откъс от статията

Глобус
Анна Кожухарова. Обществените библиотеки в Барселона – неотменна част от социалната
инфраструктура на града 21
Откъс от статията

ББИА онлайн на 5 години
Тематичен указател на списание „ББИА онлайн“ (2011 – 2016) 24
Именен показалец 49

----------------------------

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Ваня Грашкина, председател
Албена Ихтиманска
Биляна Яврукова
Мария Младенова
Милена Миланова
Надежда Груева
Спаска Тарандова

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Антоанета Димитрова
02 4219887
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева