Издателска дейност

Год. VIII, брой 1, февруари 2018 ПДФ Печат

Съдържаниесписание ББИА онлайн


Авторско право и библиотеките
ББИА. Кръгла маса с международно участие „Авторско право и библиотеките“       
Откъс от статията
ИФЛА, ЕБЛИДА, ББИА. Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз (Софийска декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА)           
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“. Европейски реформи в областта на авторското право (Седем начина за насърчаване на иновациите, творчеството и достъпа до наследството)             
ЕБЛИДА, ИФЛА, ЛИБЕР. Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп и отворената наука (Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси на Европейския парламент)    
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“, Европеана. Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство)       
ЛИБЕР. Ограничения и изключения в европейското законодателство за авторските права за библиотеки, образователни и научноизследователски институции (Основен наръчник)   
Атанас Костов. Онлайн библиотеките и авторските права     
Откъс от статията

Проекти
Спаска Тарандова. Работно посещение в Латвия за обмяна на опит, добри практики и иновативниподходи за развитие на цифрови умения в малки и средни предприятия 
Откъс от статията

Калейдоскоп
Из дейността на регионалните библиотеки (По материали от сайтовете и фейсбук страниците на библиотеките)          

Юбилеи
Мария Младенова. Библиотечният и културен подвиг на археолога Борис Дякович (Посвещавам на светлата памет на проф. Радка Колева)
Откъс от статията

In memoriam
НБИВ – Пловдив. Почина проф. Радка Колева, директор на Пловдивската народна библиотека (1988 – 2012)           

Отзиви
Мира Балдаранова. Библиотерапията – постигане на хармонично единство между интелектуалното, емоционалното и естетическото в човешката душа чрез лечебната сила на книгите      
Откъс от статията

----------------------------

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Ваня Грашкина, председател
Албена Ихтиманска
Биляна Яврукова
Мария Младенова
Милена Миланова
Надежда Груева
Спаска Тарандова

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Антоанета Димитрова
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева