Год. VIII, брой 2, април 2018 Печат

Съдържаниесписание ББИА онлайн


НБС 2018
ББИА. Достойно бъдеще за нашите библиотеки! (На миналото или на бъдещето ще принадлежат българските библиотеки?)                                                                       

ИФЛА
Ваня Грашкина. Библиотеките – двигатели на промяната (Първа президентска срещана Глория Салмерон, президент на ИФЛА (2017 – 2019)
Откъс от статията
ИФЛА. Резюме на Доклада за глобалната визия (Топ 10 акценти и възможности)  

Професия
Карън Коул. Изграждането на каталог: преди и след FRBR (Реч, изнесена по време на „Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г.)
Откъс от статията

Иновации в библиотеките
Жужа Чакърова. Аз – роботът, съм тук, за да помогна на теб – библиотекаря (Библиотеката към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург полага основите)
Откъс от статията
Анна Кожухарова. Езиково кафене „Италиано“ – ново предизвикателство в дейността на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък                                                              
Малина Димитрова. Да превърнеш читателите си в партньори                                 
Откъс от статията
Рени Велкова. Библиотерапевтично консултиране – иновативна форма в работата на училищната библиотека                                                                                                 
 
Професионални форуми
Христина Везирева, Любка Стоилова. „Истини и лъжи за факти, новини и събития“ (Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018 г., Русе)                                 
Мартина Янкова. Национална среща на методистите в обществените библиотеки, 26 – 27 март 2018 г., Велико Търново                                                                                        

Калейдоскоп
Елица Владова, Ирена Русанова. Вълшебни предмети, математически загадки и… галоши на щастието в нощта на Андерсен в Русе                                                
Миглена Събчева. Ваканция в читалището                                                                   

Глобус
Петя Георгиева. Обмяна на опит и добри практики между библиотеките на Аграрен университет – Пловдив и Политехнически университет – Коимбра, Португалия 
Откъс от статията   

Отзиви
Боряна Христова. Няколко думи за книгата на проф. Ани Гергова „Книжовността на Българското възраждане“                                                                                               

Другото лице на библиотекаря
Плъстене на вълна – възраждане на един традиционен български занаят (Интервю с Росица Зланкова, библиотекар в НЧ „Освобождение – 1884“ – с. Шейново, общ. Казанлък)               

----------------------------

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Ваня Грашкина, председател
Албена Ихтиманска
Биляна Яврукова
Мария Младенова
Милена Миланова
Надежда Груева
Спаска Тарандова

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Антоанета Димитрова
Имейл адресът e защитен от спам ботове.