Издателска дейност

Год. X, брой 2, април 2020 ПДФ Печат

Корица на списаниеСъдържание

Библиотеките в условия на пандемия
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8
Тон ван Влиммерен. Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9
Градска библиотека – Кьолн. Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12
Откъс от статията
Виторио Понзани, Роза Майело. Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16
NEDCC. Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17

Актуални изследвания
Асен Георгиев. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

Професия
Едуард Сукиасян. Слово за библиотечната професия 2/27-30
Откъс от статията

Библиотеките и обществото
Снежана Маринова. Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32
Откъс от статията
Еева Рантамо. Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34
Откъс от статията
Библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение (Интервю с библиотекари от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик) 2/35-38

Юбилеи
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44
Откъс от статията

Калейдоскоп
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47
Галина Раева. Вълшебство от пролетни багри в Регионална библиотека „Партений
Павлович” 2/47-49
Рени Велкова, Людмила Иванова. Училищните библиотеки на фокус 2/49-50

Отзиви
Елена Узунова. Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

-----------------------------------

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:
Проф. дфн Мария Младенова

Членове:
Академик, проф. дпн Юрий Столяров
Проф. дн Гордана Стокич
Проф. кпн Едуард Сукиасян
Проф. дпн Марина Колесникова
Проф. д-р Снежанка Пенкова
Доц. д-р Милена Миланова
Доц. д-р Милена Цветкова
Доц. Цветанка Панчева
Доц. д-р Юлия Савова
Д-р Биляна Яврукова
Албена Ихтиманска
Ваня Грашкина
Надежда Груева
Спаска Тарандова

Координатор издателска дейност:
Антоанета Димитрова
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева