Издателска дейност

Год. XI, брой 1, февруари 2021 ПДФ Печат

Korica ББИА онлайн 1 2021Съдържание

Актуални изследвания
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7
Откъс от статията
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12
Откъс от статията

ЕБЛИДА
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29
Откъс от статията

Дискусионно
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32
Откъс от статията

Професионални форуми
Таня Тодорова. „Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35

Юбилеи
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41
Откъс от статията
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

In memoriam
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

Калейдоскоп
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48

-----------------------------------
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор:
Проф. дн Цветанка Панчева
Членове:
Академик, проф. дпн Юрий Столяров
Проф. дн Гордана Стокич
Проф. кпн Едуард Сукиасян
Проф. дпн Марина Колесникова
Проф. д-р Снежанка Пенкова
Доц. д-р Милена Миланова
Доц. д-р Милена Цветкова
Доц. д-р Юлия Савова
Д-р Биляна Яврукова
Албена Ихтиманска
Ваня Грашкина
Надежда Груева
Спаска Тарандова

Координатор на издателската дейност:
Антоанета Димитрова
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева