Издателска дейност

Год. XII, брой 6, декември 2022 ПДФ Печат

Korica 2022 6Съдържание

Актуални изследвания
Биляна Яврукова. Зографската електронна научноизследователска библиотека – достъп, организация, метаданни 6/3–7
Откъс от статията

Проекти
Калина Иванова. Работна среща в Библиотеката на Националния дворец в Мафра, Португалия (По проект „DigiPrior: Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали”) 6/8–10
Откъс от статията
Марина Енчева. Проект по програма Еразъм+ TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games 6/11–12
Десислава Иванова. Проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ 6/13–14
Откъс от статията
Силвия Павлова. Библиобусът – атрактивно средство в услуга на четенето 6/15–16
Нина Иванова. Проект „Родителски кът в читалищната библиотека” преди, по време и след пандемията 6/16–17

Професионални форуми
Спаска Тарандова. Лидерство за библиотеките (Национален форум „Библиотеките днес”, 7 – 8 ноември 2022 г., София) 6/17–20
Иван Александров. Библиотеки – четене – комуникации. XXI национална научна конференция с международно участие във Велико Търново 6/20–21
Пенка Вацкова. Непознатият Северозапад (IV регионална краеведска конференция организира РБ „Гео Милев“ – Монтана) 6/21–22
Кръгла маса „Развитие на краезнанието и електронните ресурси в съвременната библиотека“ (По материали от сайтовете на библиотеките и социалните мрежи) 6/23–24
Светомира Вачева. VІІ национална работна среща на методистите от регионалните библиотеки 6/24–25
Таня Пилева. Национална работна среща на училищните библиотекари „Бъдещето на училищните библиотеки“, 31 октомври – 1 ноември 2022 г., Пловдив 6/25–28

Глобус
Прераждането на Националната библиотека на Франция 6/28–30
Петя Георгиева. Библиотеките на Автономния университет в Барселона, Испания – каталонски модел и визия 6/31–34
Откъс от статията

Юбилеи
Милена Марковска. Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – Асеновград – минало и настояще (40 години от откриването на сградата на библиотеката) 6/35–38
Откъс от статията
Управителен съвет на БИК. Двадесет години библиотечна кооперация 6/38–40

Калейдоскоп
Ваня Петрова, Мирослава Траянова. Библиотека „Любомир Кънчев” при НЧ „Николай Хайтов – 1936” – София 6/40–42
Атанас Родозов. Инициативата „Библиотекар за един ден“ в подкрепа на библиотечната професия 6/42–43
Снежана Стоянова. „Младежка нощ на литературата 2022“ в РБ „Гео Милев“ – Монтана 6/44

In memoriam
Нина Шуманова. Приносът на доцент Зорница Петкова за научното изследване и преподаването на дисциплината „Теорията на научната информация“ и популяризирането на библиометричните анализи в България 6/44–47

-----------------------------------

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор:
Проф. дн Цветанка Панчева

Членове:
Академик, проф. дпн Юрий Столяров
Проф. дн Гордана Стокич
Проф. дпн Марина Колесникова
Проф. д-р Снежанка Пенкова
Доц. д-р Милена Миланова
Доц. д-р Милена Цветкова
Доц. д-р Юлия Савова
Д-р Биляна Яврукова
Албена Ихтиманска
Ваня Грашкина
Надежда Груева
Спаска Тарандова

Координатор на издателската дейност:
Антоанета Димитрова
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева