Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на модели и практики ПДФ Печат

Автор: Антоанета Димитрова, Росица Пиринлиева
Рубрика: ББИА
Публикувана: бр. 1, февруари 2013

Проектът
През м. август 2012 г. бе одобрен проектът на асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) Трансфер на модели и практики при професионалното обучение на библиотекари, финансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност". Основните цели на проекта са да се подобри организацията на обучението за професията "Библиотекар", използвайки многогодишния опит на германския партньор – Център на професионалните училища и гимназии по бизнес и публична администрация "Луизе Шрьодер" в Берлин; да се актуализира и оптимизира учебната програма на АСЧ за обучение на библиотекари; да се заимства опита на германците при преподаването на специализираните дисциплини от българските преподаватели.
Предварителната подготовка на програмата на мобилността продължи до началото на м. ноември и претърпя няколко промени. Периодът на провеждане (18–24 ноември 2012 г.) беше съобразен с учебния цикъл и позволи присъствието на нашата група за реално обучаване в училището, а също и посещения на няколко библиотеки в Берлин, където е изнесена практическата част от обучението. По този начин се осигури възможност за българските специалисти в областта на професионалното образование на библиотекари да обхванат цялостния образователен процес, реализиран от германския партньор, от планирането и организирането, през всички етапи на тригодишното обучение, до възможностите за последваща реализация.
Всички срещи, презентации и посещения в програмата бяха съобразени с трите основни задачи, поставени от проекта:
• запознаване със законовата база, регламентираща провеждането на професионално обучение и професионалния профил на специалистите по медийни и информационни услуги;
• реализация на теоретичната част от обучението – учебен план, учебни методи, учене чрез проекти и дейности;
• реализация на практическата част от обучението – организация, технология, специфики, последваща ангажираност на обучаемите...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева